Den blågröna ledningen tar inget ansvar för Närhälsans utveckling och personalförsörjning!

24 november, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageDen blägröna ledningen har uppenbart en dold att agenda att privatisera primärvården i VGR. Detta genom att stänga Närhälsans Vårdcentral i Skara och tidigare stängningar av Vårdcentralerna i Kvänum och Floby som exempel. Ledningen för regionen ger inte vården tillräckligt stort stöd för att klara sin personalförsörjning! Det krävs stopp för stafettläkare och mer resurser till högre löner och bättre arbetsmiljö för att Närhälsan ska ha en kvalité som förväntas! Nu ges resurserna till privata vårdgivare som oftast har ett syfte att tjäna pengar på vården istället för att tillgodose behoven hos de stora patientgrupperna som i dag inte erbjuds en jämlik vård i regionen.
Grunden i den jämliga vården är hotad då Närhälsan inte längre får ta ansvaret för primärvården för ca 10 000 patienter i Skara. Vi vet att primärvården är grunden och basen i hälso- och sjukvården och med stort ansvar för vårdkedjorna för patienterna.
Vårdvalet är roten till det onda vi ser nu med Närhälsans kommande stängningar av vårdcentraler. Ett beslut som fattats av Primärvårdsstyrelsen med stöd av regionledningen.
Det är illa nog att Kvänums vårdcentral stängdes, det är illa nog att Floby vårdcentral stängdes, det är riktigt illa att Närhälsans Vårdcentral i Skara kommer att stängas. Det långsiktiga arbetet för den offentligt drivna måste finnas med stöd för utveckling i stället för avveckling. Primärvården utgör grunden för en jämlik vård utifrån de behov som patienterna har! Detta ansvar borde regionledningen stå upp för men de har istället bara fokus på ekonomi i balans! Nu ser vi att regionen har planer att gå vidare och stänga alla Närhälsans vårdcentraler som går med underskott, detta trots att Närhälsan samlat går med överskott. Vi ser en centalstyrning av vården idag som gör mig rosenrasande och som inte på något tar hänsyn till befolkningsperspektivet eller behovet hos patienterna! Hälso- och sjukvårdnämnderna måste återta sin plats som befolkningsföreträdare och inte bara lojalt föla den blägröna ledningen! Svaret från Ann-Sofie Alm (M) ordförande i Primärvårdstyrelsen blev att de har en dold agenda där privata vårdgivare står på kö för att göra vinster på vården istället för att offentliga primärvården får ge vård!

Share

Fråga i Regionfullmäktige om Närhälsans Vårdcentral i Skara

21 november, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageEnkel fråga till Primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (m)

Fråga om vårdcentralen i Skara!

Skara vårdcentral med över 10000 patienter ska stängas, helt utan att en analys har gjorts av konsekvenserna. Jag oroas av alla de upparbetade kontaktvägar med kommunen, rehabenheter och Skaraborg sjukhus som nu ska raseras.

Det innebär också att Närhälsan ger upp på att ens ha en vårdcentral i en kommun med nästan 19000 invånare.

Beslutet om nedläggning har fattats helt utan att ha en dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnderna, vilket är oroande eftersom de har ett viktigt helhetsansvar för att bevaka fungerande vårdkedjor.

Jag läser dessutom i underlaget att avvecklingskostnaden för att stänga vårdcentralen är 20 miljoner kronor. I min enkla uträkning innebär det att 40 sjuksköterskor inte kommer att kunna vara anställda i Närhälsan under 2016 bara för att Skara vårdcentral ska stängas.

Skara vårdcentral är en stor vårdcentral, som visserligen har vissa problem nu. Men jag tycker att det är orimligt att Närhälsan inte ska ha en vårdcentral i en så stor kommun.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga dig:

Tycker du att det är ett problem när Närhälsan stänger ner sin sista vårdcentral i en så stor kommun som Skara?

Vara, 2015-11-19

Egon Frid (v) Läs mer »Fråga i Regionfullmäktige om Närhälsans Vårdcentral i Skara

Share

Vänsterpartiet vill att Närhälsans Vårdcentral i Skara drivs vidare!

19 november, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageDen moderatledda blågröna ledningen av Västra Götaland föreslår att Närhälsans vårdcentral i Skara ska stängas. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss stängningen, då den drabbar många invånare i Skara

Stängningen innebär att Skara förlorar sin enda offentliga vårdcentral, och många äldre tvingas att byta vårdcentral. Vårdvalssystemet som den förra borgerliga regeringen införde är bakgrunden till att fem vårdcentraler i Västra Götalandsregionen nu stängs. Vårdvalet bygger på att det är efterfrågan som styr, inte vårdbehoven. Privata vårdgivare startar vårdcentraler där de kan tjäna pengar och de offentliga vårdcentralerna konkurreras ut. Förlorare är främst äldre och andra patientgrupper som behöver sin vårdcentral nära och de som bor i mindre tätorter eller på landsbygden.

Den offentliga primärvården Närhälsan har inte ett ekonomiskt underskott i sin helhet.
Men kraven finns även på de offentliga vårdcentralerna att var och en av dem ska vara lönsam och ge viss avkastning, eftersom de finns på en marknad. Den blågröna ledningen tycker att vårdcentraler som inte genererar vinst ska ta ner skylten. Det tycker inte vi.

Behov, och inte lönsamhetstänkande, ska styra vården. Vi tror också på personalens vilja och kunskap. De kan utveckla vårdcentralernas verksamhet, anpassat efter sina patienter. Den blågröna ledningen visar snarare misstro mot personalen på de offentliga vårdcentralerna.

Vi vill att den blågröna ledningen omprövar sitt förslag innan regionfullmäktige i februari, och ser på alternativ till att stänga vårdcentralen i Skara

Egon Frid (v) , ledamot i regionfullmäktige

Bille Karlsson (v) ledamot i kommunfullmäktige Skara

Share

Politiska ledningen i regionen måste ta ansvar för att driva och utveckala Närhälsan, inte avveckla!

19 november, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imagePrimärvårdstyrelsen har sedan tidigare stängt och avvecklat vårdcentraler i Skaraborg som Kvänum och Floby! Nu föreslår de att stänga 5 ytterligare vårdcentraler och där Närhälsans Vårdcentral i Skara föreslås att stänga! Detta är totalt oansvarigt av den blågröna ledningen i regionen att föreslå en stängning av Närhälsans Vårdcental i Skara! Den offentliga vården måste stå upp för den nära vården som ska tillgodose behoven hos stora och viktiga behovsgrupper inom vården. Den offentliga vården har ansvar för att bedriva primärvård och att driva offentlig hälso- och sjukvård. Att stänga är att dra sig undan ansvar istället för att lösa sina problem som t ex vakanser på läkarsidan! Patienterna komma bli dubbelt lidande och det är oansvarigt! Alla blågröna ledamöter i Hälso- och sjukvårdnämnden i Skaraborg måste nu kräva av regionledningen att stoppa beslutet och arbeta för att Närhälsan kan bli kvar i Skara och få utvecklas istället för avvecklas! Vänsterpartiet kommer att kämpa för att vårdcentralen blir kvar!

Share

Giiza!

19 oktober, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Giiza 2015Sitter vid Vänern och tänker på dig Giiza, vid sjön där vi badat så mycket tillsammans! Vår vän och älskade kompis Giiza har idag fått somna in för evigt på grund av sviktande hälsa! Hennes matte följde henne till sista hjärt- och andetaget så att hon fick somna in lugnt och fridfullt. Jag och Giiza sa hej då hemma för att hon inte skulle bli stressad inför avskedet! Ett svårt beslut att säga adjö till sin hund och vän men lätt när vi fick se att hon led. Vi hade bestämt att hon inte skulle få lida. Giizas mående stod främst. Tack Giiza för allt du gett och alla stunder tillsammans! Jag som aldrig skulle ha hund och så fick vi dig! Kommer alltid att älska och minnas dig! Vila i frid Giiza!

Share