Vårdcentralerna är till för att ge vård inte till för att ge vinst!

2 februari, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageSkara, Brastad, Viskafors, Åmål och Åby! Tidigare Floby och Kvänum!
Ordförande, regionfullmäktige och åhörare!
Jag anklagas ibland för att vara konservativ i vissa frågor. Det kan hända att jag i frågan om primärvården, dess organisering och ansvar för vården är konservativ!? Det var i vissa fall var det bättre förr! Som ”gammal” sjukvårdspolitiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg så värnar jag att företräda befolkningen och ansvaret för befolkningens behov av en god och tillgänglig primärvård. Det gäller i detta fallet för Skaraborgs del drygt 10 000 listade personer på Närhälsans vårdcentral i Skara.
Att nu se och följa vilka konsekvenser som VG Primärvård med dess valfrihet leder till är förödande för patienternas behov! Dessutom förödande att det inte längre är Hälso- och sjukvårdsnämnden som ”beställer”/fördelar resurserna till primärvården. Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen har bara en administrativ roll och inte befolkningsperspektivet och sjukvårdshuvudmannens ansvar för jämlik sjukvård i regionen. Detta är verkligen olyckligt!
Alla pratar i dessa dagar om Göran Stjernstedts utredning om primärvårdens viktiga roll för äldre och äldre sjuka personer, samordningsansvarig för flera olika sjukvårdsnivåer och multisjuka med fler diagnoser.
Att den blågröna ledningen i denna tid börjar montera ner Närhälsan och Närhälsans möjlighet att vara den viktiga utförare för den viktiga primärvårdsnivån.
Jag blir beklämd när regionledningen inte står upp för sin personal och sin befolkning. Det vi hör från majoritetens företrädare om dålig verksamhet och bristande kvalité är att hänga ut de som inte är lönsamma och då får de stänga. Privatisering och strutstänkande präglar dagens lösningar. Ledningen för regionen är beredda att hjälpa privata vårdgivare att ta över men inte beredda att Närhälsans verksamheter får möjligheten att lyckas med sitt viktiga uppdrag för patienterna. Vad avser regionens ledning göra om ingen vårdgivare tar över Närhälsan i Skara? Vilket vårdansvar har regionen för patienternas som ansvariga för allas rätt till vård?
Vänsterpartiet vill att Närhälsan ska ha fortsatt driftansvar för vårdcentralerna och är beredda att tillskjuta mer resurser för att kunna göra det!
Vårdcentralerna är till för att ge vård inte till för att ge vinst!

Share

Gärna omfördelat guld och grönare skogar!

25 januari, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Ulrika Frick (mp) och Lars Holmin (m) (BT 24 januari) anklagar Vänsterpartiet för att inte kunna ta ansvar och presentera önskelistor för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

De säger sig inte förstå att vi påstår att de tar bort ungdomsrabatten, när de bara ”justerar åldersgränserna”och har sin ”tidigare utstakade inriktning”. Ett cyniskt svar och en klen tröst att vara ”åldersjusterad” och ”utstakad” för den 20-25 åring som tidigare hade rabatt med 25% och nu betalar fullt pris för sin biljett!

Sen har vi inget emot rabatter för studenter, långtidssjuka eller arbetslösa, och det vet miljöpartister och borgare om. Det är bra fördelningsprofil på det. Vi är angelägna om att allt fler ska välja kollektivtrafik. Det är viktigt med låga biljettpriser och bra turtähet, så att fler ska avstå från bilresor. Men minst lika viktigt är att alla ska ha råd att resa, och inte måste avstå för att biljettpriserna är för höga. Förutom att vi vill behålla ungdomsrabatten har vi därför föreslagit en sänkning av priset på Regionenruntkortet för dem som pendlar långt, och en halvering av den 5% höjning av alla biljettpriser som borgarna och Miljöpartiet gjorde nu i januari.

Vi i Vänsterpartiet har föreslagit ett högre skatteuttag med 10 öre för 2016, jämfört med den blågröna ledningens budget. Vi behöver de pengarna till både lägre priser för att åka kollektivt, och för att klara sjukvården för de sköraste äldre. Så när vi nu av Frick (mp) och Holmin (m) anklagas för att inte ta ansvar, utan lova guld och gröna skogar, håller vi bara delvis med. Jo, vi tar visst ansvar genom att självklart ha en budget för Västra Götalandsregionen där vi klarar finansieringen av de förslag vi har om kollektivtrafiken. Ja, vi lovar ”gröna skogar”, vilket Miljöpartiet verkar ha prioriterat ner, genom att vi lägger förslag som leder till en bättre miljö och värnar vår natur. Ja, vi har en annan uppfattning än er om hur ”guldet” i samhället ska fördelas. Det går en grundläggande skiljelinje där mellan oss och era partier.

Egon Frid (v) ledamot i Kollektivtrafiknämnden

Marie Lindén (v) ledamot i Västtrafiks styrelse

Share

Länsjärnvägarna måste prioriteras i Trafikförsörjningsprogrammet 2016!

20 januari, 2016 av Egon Frid 4 kommentarer »

I Västra Götalandsregionen ska vi anta ett nytt Trafikförsörjningsprogram under 2016. Programmet är oerhört viktigt för hur kollektivtrafiken kan utvecklas för att uppnå det fördubblingsmålet i regionen. Vi har målsättningen att fördubbla antalet resande i kollektivtrafik från år 2012 till år 2025. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker mest där regionen är mest tätt befolkad. Men det är lika viktigt att mindre kommuner och landsbygden blir en del av utvecklingen och den utökade kollektivtrafiken. För oss i Vänsterpartiet är det därför centralt att våra länsjärnvägar som Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan prioriteras i Trafikförsörjningsprogrammet. Det gäller Kinnekullebanans utveckling mellan Gårdsjö och Herrljunga och Älvsborgsbanans utveckling mellan Uddevalla och Varberg, via Vänersborg, Vara, Herrljunga och Borås.
Det har föreslagits mindre trafik på Kinnekullebanan, för att istället prioritera resor via Vänersborg/Trollhättan till Göteborg. Denna planerade förändring är viktig att begränsa så att inte trafiken på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan via Herrljunga minskar. Vi ser idag tecken på att Trafikverket skjuter upp investeringar på Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan och även Bohusbanan. Genom att vi är tydliga i Trafikförsörjningsprogrammet med hur vi regionpolitiker vill ha trafiken, så ger det viktiga signaler till Trafikverket om att investeringarna är nödvändiga att göra nu och att de behövs för framtiden. Det är viktigt att värna Herrljunga som fortsatt stor järnvägsknut. Vi ser idag att färre stopp sker i Herrljunga och det är negativt även för närliggande orter och deras behov av bra kollektivtrafik.
Vi i Vänsterpartiet värnar Kinnekullebanan mellan Gårdsjö och Herrljunga, samt Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Varberg, via Herrljunga. De är centrala och viktiga stråk för järnvägstrafiken och måste utvecklas för att vi ska uppnå fördubblingsmålet av kollektiva resor i regionen!

Egon Frid (V)
Ledamot Kollektivtrafiknämnden och Regionfullmäktige

Share

20 år som socionom!

10 januari, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Egon FridIdag är det 20 år sedan som jag började jobba som socionom efter min examen i januari 1996. 20 år, en lång tid! Jag har fått vara med om mycket i socionomyrket under denna tid, som socialsekreterare och mellanchef inom socialtjänsten. Det jag minns mest och kommer ihåg starkast är alla vård- och behandlingsärenden på socialtjänsten där människor med olika former av drogberoende och missbruk sökte hjälp och motiverades till vård som gav dem friheten från drogerna och möjligheten att leva ett liv fritt från missbruk. Tack till alla er som jag fick känna och arbeta med, där flera än idag skickar små hälsningar som tack för min arbetsinsats.
Idag är det ett annat socionomyrke som gäller, som konsumentsekreterare med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Även där ett jobb som socionom där jag kan vara med och göra skillnad och stötta människor som drabbas av oseriösa telefonförsäljare/företag med mera! Ha det fortsatt gått, se nyktert på tillvaron och Konsumtionsfrid på Er!

Share

Trafikförsörjningsprogrammet är viktigt för att påverka Trafikverkets investeringar!

14 december, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageVi står inför att anta ett nytt Trafikförsörjningsprogram under 2016. Detta program är oerhört viktigt för hur kollektivtrafiken kan utvecklas vidare mot fördubblingsmålet i Västra Götaland! Utvecklingen av kollektivtrafiken sker mest där befolkningen är flest men det är mycket viktigt att mindre kommuner och landsbygden/glesbygden blir en del av utvecklingen och den utökade kollektivtrafiken.
För mig och Vänsterpartiet är det därför centralt att våra länsjärnvägar som Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan prioriteras i Trafikförsörjningsprogrammet! Kinnekullebanans utvekling mellan Gårdsjö och Herrljunga och Älvsborgsbanans utveckling mellan Uddevalla och Varberg, via Vänersborg, Vara, Herrljunga och Borås!
Det har varit på gång att förändra trafiken och lägga över mer trafik från Kinnekullebanan via Vänersborg och Trollhättan till Göteborg! Denna planerade förändring är viktig att begränsa för att inte trafiken på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan via Herrljunga ska reduceras. Vi ser idag tecken från Trafikverket att skjuta upp investeringar på Kinnekullebanan, Älvborgsbanan och även Bohusbanan! Genom att vi är tydliga i Trafikförsörjningsprogrammet om hur vi vill ha trafiken så ger det viktiga signaler till Trafikverket om att investeringarna måste göras nu och för framtiden! Dessutom är det viktigt att värna Herrljunga som fortsatt stor järnvägsknut. Vi ser idag att färre stopp sker i Herrljunga vilket är negativt för närliggande orters och dess behov av bra kollektivtrafik!
Kinnekullebanan från Gårdsjö till Herrljunga och Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Varberg, via Herrljunga måste vara centrala och viktiga stråk för kollektivtrafiken och järnvägstrafiken och utvecklas för att uppnå fördubblingsmålet av kollektiva resor i regionen!

Share