Motion om gröna jobb inom naturvårdsområdet!

12 maj, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageOrdförande, regionfullmäktige och övriga åhörare!

Jag vill börja med att yrka bifall till min och Vänsterpartiets motion om Gröna jobb inom naturvårdsområdet! Dessutom vill jag tacka för den relativt positiva behandling som motionen har fått!
Motionen handlar om att skapa fler jobb, ökad satsning på naturvård och ökat stöd till olika aktörer som vårdar och underhåller våra naturreservat.
Miljönämnden är enig med motionen om att skötselmedel saknas för att upprätthålla en god standard på skötseln av naturreservaten. Miljönämnden hävdar dock att problemen måste hanteras på nationell nivå där ansvaret ligger.
Regionutvecklingsnämnden, RUN, ser också bristerna inom skötseln av naturvårdsområden och ser samtidigt liksom jag möjligheterna i en förändring och satsning med regionen och RUN som viktiga aktörer. RUN anför också att besöksnäringen och möjligheten att stödja grupper som står utanför arbetsmarknaden är viktigt ansvar för nämnden.
Jag och Vänsterpartiet menar att regionen genom det regionala utvecklingsuppdraget och ansvaret ihop med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kan stödja naturvården med gemensamma resurser för gröna jobb i regionen. För bättre skötsel av naturreservaten och genom satsningen för gröna jobb kunna använda regionala utvecklingsresurser i motionens anda.
Jag vet själv, genom kontakter med tex Naturskyddsföreningen i Skaraborg, vilket tungt ansvar som ligger på aktörerna som idag sköter vården av naturreservaten. Ofta ges ett anslag till att anlägga ett reservat med spångar, stängsling och informationstavlor. Resurserna till den fortsatta vården behövs för underhåll, skötsel och fortsatt tillgänglighet för besökarna att komma till och njuta av naturreservaten.
Än en gång bifall till motionen för nya gröna jobb, en god naturvård och bättre tillgänglighet till våra naturområden i regionen.

Share

Till Carl-Magnus Bengtegårds minne!

4 maj, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageFolkbildaren, folkhögskoleläraren, folkmusikanten, demokraten, fullmäktigeledamoten, vänsterpartisten, morfarn, pappan och maken Carl-Magnus Bengtegård har gått bort 69 år gammal. Carl-Magnus, boende i Vara och vurpen och uppvuxen i Kvänum, avled i sviterna av sin sjukdom 29 april. Sjukdomen som blev hans sista kamp!
Carl-Magnus har i hela sitt liv varit en engagerad folkrörelsemänniska och kämpat för demokrati och rättvisa. Som inledningen visar var Carl-Magnus en man med många strängar på sin lyra eller rättare sagt på sitt durspel eller sin klarinett. Folkmusiken delade han med sin fru Åsa och de spelade och sjöng ofta tillsammans både hemma och i offentliga sammanhang.
Folkbildare var han in i det sista då han medverkade så sent som i februari på Biblioteket i Vara med sitt stora intresse för dialekter inom västgötskan.
Carl-Magnus har fördjupat sig i de västgötska dialekterna, han har varit med och kartlagt över 200 dialekter i Västergötland och har bland annat tillsammans med journalisten Ingvar Kjörk producerat en serie om västgötadialekter för Radio Skaraborg.
Många av oss minns Carl-Magnus som folkhögskoleläraren på Vara Folkhögskola, där han även var rektor i 10 år. Här kunde han förmedla sitt stora engagemang för demokrati, folkbildning, historia, samhällskunskap och ekonomi.
Inom Västergötlands Spelmansförbund deltog Carl-Magnus i arbetet att kartlägga och digitalisera folkmusiken i Västergötland. Inom Kulturområdet jobbade Carl-Magnus på Västra Götalandsregionens Kulturenhet som utredare av föreningsbidragen för studieförbunden. Han var själv engagerad i Länsbildningsförbundet och som dess ordförande i flera år.
Sin stora politiska gärning gjorde Carl-Magnus inom kommunpolitiken i Vara som ersättare i kommunstyrelsen, som gruppledare för sin partigrupp och som kommunfullmäktigeledamot. Ett uppdrag som han uppbar vid sin bortgång. Det som genomsyrat Carl-Magnus politiska gärning är yttrandefriheten samt framför allt demokratiska och öppna beslutsprocesser! Som skäl till varför han var vänsterpartist svarade han att det var av egoistiska skäl! Alla behöver vi en god vård och en god social trygghet när vi behöver det som mest, sa han! Den tacksamheten över att få en god vård visade han den sista tiden på Hospice Gabriel och för vården i hemmet.
Carl-Magnus Bengtegård lämnade jordelivet med sina nära och kära vid sin sida i hemmet och får nu sjunga sina visor, berätta sina historier och skrönor hos likasinnade någon annanstans. Säkert i närheten av sitt älskade Blänkås!

Egon Frid
vän och ordförande Vänsterpartiet i Vara

Share

Hela Kinnekullebanan måste prioriteras!

27 april, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Vi är i Västra götalandsregionen politiskt överens om att vi behöver modernisera Kinnekullebanan. Men det går ju att mer eller mindre aktivt driva frågan. Vi i vänsterpartiet har i regionstyrelsen ställt högre krav på engagemang, än vad den blågröna ledningen i regionen förmått. Vi behöver få regeringen att, via Trafikverket, lyfta upp Kinnekullebanan i investeringsprioriteringarna för den kommande planperioden.  Vid kollektivtrafiknämnden förra veckan föreslog vi att Kinnekullebanan/Älvsborgsbanan vad gäller Håkantorp-Herrljunga-Borås flyttas högst upp i prioriteringen vad gäller inriktningen på Västtrafiks uppdrag. Vi var ensamma om det ställningstagandet. Om vi kunde kraftsamla för att få till en satsning på E 20 i regionen, så kan vi göra det kring Kinnekullebanan. Vissa argument är de samma som för vägsatsningen; goda pendlings- och godstransportmöjligheter gör att hela regionen utvecklas och större arbetsmarknadsregioner leder till lägre arbetslöshet. Då borde vi också kunna kraftsamla när vi nu kan lägga till dimensionen att satsningar på järnväg är rätt sätt att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Den blågröna moderatledda ledningen av regionen borde kunna prioritera frågan högre och vara mer aktiva.

Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden

Jan Alexandersson (v) ersättare i regionstyrelsen

(Insändare i NLT 27 april 2015!)

Share

Yrkande ”Inriktning för Västtrafiksuppdrag 2016-2017”

17 april, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Kollektivtrafiknämnden (KTN) har som mål att vi ska få ett fördubblat kollektivt resande till 2025. Detta utifrån miljö- och klimatmålen för Västra Götalandsregionen samt för befolkningens ökade behov av att resa kollektiv.
KTN har nyligen i ett yttrande till Trafikverket påpekat Trafikverkets ansvar för ökade investeringar i de s k lågtrafikerade järnvägsbanorna och då t ex Kinnekullebanans elektrifiering. Därför bör prioriterade stråk enligt ”Prioritet – A1″ i Västtrafiks uppdrag för 2016 – 2017 kompletteras med stråket Håkantorp – Herrljunga – Borås som en del av Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan. Tågtrafiken via Herrljunga bör finnas med som prioriterat stråk utöver de redan prioriterade stråken i planeringen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att

Kinnekullebanan som helhet ska utgöra ett prioriterat stråk och då även sträckan Håkantorp – Herrljunga – Borås.

Egon Frid (v)

Share

Sverker 60 år!

14 april, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Nu när Sverker 60 år fylla
Vill vi dig naturligtvis hylla
En liten episodisk dikt till din ära
Mitt yngsta storasyskon i skara kära

När vi var yngre var jag för liten och ingen klippa
Du var lite äldre och ville oss små slippa
Såg i alla fall upp till dig och dina intressen
Som gjorde att vi båda två kom i våra essen

Ibland det hemma på flera sätt var klippt
Då var du snabb så vi inte såg röken av dig knappt
Till ett ställe där du gömde dig länge och ofta
När du av olika anledningar ville hålla dig borta

Höga styltor du kunde skickligt manövrera
Även om du marken ibland fick allt beröra
Höga styren var sedan en favorit på stan
På cykeln, på moden likväl som på BSA:n

Musiken har för dig alltid varit  stort och viktigt
Rocken, blusen har dig inspirerat väl och riktigt
Spelat och sjungit har du gjort till husbehov
Inte på beställning eller för att hålla show

I Skara vi under några år var sambos
Många gemensamma vänner vi hängde hos
Ett visst garage, ett visst café var centralt
Där vi med våra frisyrer fick kaffet betalt

Till Göteborg du sedan tog ditt pick och pack
Den stan som blev din och som gjorde att du dit stack
Boktryckeri och originalare har varit och är ditt fack
En hel del konst du skapat med färg av olja och lack

Kontakten på senare år har sporadisk varit då och då
Men vi har vetat vart vi har haft varandra ändå
Ditt engagemang finns där för stora och små
För republikanerna du i spetsen vill stå

Fest och firande du länge har planerat
Nu är vi här och du de sextio nu har passerat
Stort grattis till dig, hipp hipp hurra och gutår
Hoppas att Du många fina och lyckliga år nu får!

 

Framfört på Sverkers 60-årsfirande på Kustens Hus i Göteborg 14 mars 2015! (Sverker fyllde 60 år 18 januari 2015.)

 

 

Share