Ronden är bra för sjukresor

12 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Fråga till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (m):

Uppföljning av förändrade Rondenturer i Skaraborg

Förra mandatperioden tog Västtrafik kontakt med Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg och informerade om att de ville lägga ned de lokala Rondenbussarna, bland annat den mellan Lidköping och Skövde. Motiveringen var att de tyckte det var så få som reste. De ville istället satsa på Rondenbussarna till SÄS i Borås och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hälso- och Sjukvårdsnämnden tog kontakt med pensionärsorganisationerna, som har många berörda medlemmar De blev jätteupprörda och ifrågasatte de låga siffrorna när det gällde antalet resande. Hälso- och Sjukvårdsnämnden tog till sig synpunkten och var inte överens
med Västtrafik och Servicenämnden, som ansvarar för sjukresorna, när de meddelade att de tänkte avveckla de lokala Rondenbussarna i Skaraborg. Svaret vi fick var att Servicenämndens sjukreseorganisation skulle lösa behovet av transporter
till påstigningsplatserna för Rondenbussarna och att Västtrafik skulle se över linjetrafiken, så att den skulle stämma bättre överens med de nya Rondenbussarnas tidtabell. De patienter och andra som reser tycker idag inte att det fungerar.

Min fråga till ordförande i Servicenämnden Peter Hermansson (m):

-Är du beredd att för Servicenämndens räkning göra en uppföljning av de förändringar som Västtrafik och Servicenämnden genomförde 2014-15 vad gäller lokala Rondenturer i Skaraborg?

Egon Frid (V)

Peter Hermanssons (M) svar tydde på att en uppföljning sker och att det är en fråga för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg att ”beställa” utökade sjukresor och skicka med pengarna till detta. Jag får återkomma med en interpellation till Regionfullmäktige i höst om Ronden och sjukresor när vi kan utgå ifrån att att uppföljningen är klar!

Share

Utveckling istället för avveckling för Närhälsan!

12 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageEnkel fråga till Ordföranden i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve Jansson (c):

Fråga om Närhälsans vårdcentral i Skara

Som många kanske vet har jag en liten tendens till stelbenthet i demokratiska frågor. Jag tror på att vad man säger och gör ska höra ihop.
Den politiska ledningen med Alliansen och Miljöpartiet har valt att fatta beslut om att stänga Närhälsans vårdcentral i Skara trots varningar om negativa konsekvenser. Bland annat framgick det att
detta skulle kosta över 20 miljoner i avvecklingskostnader. Det är i sig ett rejält slöseri med skattepengar. I november förra året stod vi därför här och debatterade stängningen av Skara vårdcentral. Jag frågade då om Gunilla Druve Jansson tyckte att det var ett problem när
Närhälsan stänger sin sista vårdcentral i en så stor kommun som Skara. Svaret blev nej.
Det var ett av många tillfällen med runda löften och tunn leverans. Jag citerar från en debatt i regionfullmäktige vid beslutet om stängningen: ”Målet måste bli att Närhälsan i Skara stänger en fredag och en ny öppnar en måndag. Min övertygelse är att ur detta kommer det ut något bra.”
Därefter följde en genomgång om den ökade valfriheten med alla nya vårdcentraler i Västra Götaland.
Nu vet vi hur verkligheten ser ut. Inga privata vårdgivare stod på kö, inget fredag till måndag. Bräcke diakoni kommer lite motvilligt att bygga upp sig till att ta över ansvaret för patienterna. Förlorarna är Skaraborna och patienterna. De kommer att stå utan vårdcentral i
minst fyra månader. De kommer först inte att kunna välja alls och i fortsättningen att kunna välja mellan Bräcke diakoni och Bräcke diakoni.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga dig:
Anser du att du uppfyller det du tidigare sagt att patienterna inte skulle drabbas vid stängningen av Närhälsans Vårdcentral i Skara?

Egon Frid (V)

Det anmärkningsvärda i Gunilla Druve Janssons (C) svar är att hon fortfarande hävdar att de 10 000 listade patienterna vid Närhälsans Vårdcentral i Skara fortfarande inte drabbas av den pågående stängningen av vårdcentralen.
Tänk om de stora avvecklingskostnaderna på ca 20 miljoner i stället kunde användas till utvecklingen av Närhälsans vårdcentral i Skara.
Sedan har jag en fundering kring patientsäkerheten, jag tror en vårdcentral som har vissa problem med vakanser har en högre patientsäkerhet än en stängd vårdcentral!

Share

Prishöjningarna har slått i taket för resenärer och Västtrafik!

8 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Denna protokollsanteckning, till delårsbokslut mars 2016, lämnades från oss i V på Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 10 april:

”Genom att erbjuda invånarna goda resmöjligheter med kollektivtrafiken skapas förutsättningarna för en god resandeutveckling, en attraktiv kollektivtrafik och ett hållbart resande lokalt och regionalt.

Vi oroas för resandeutvecklingen i relation till ökande biljettpriser, dvs den årliga höjningen av biljettpriserna med 5 %. Vi tror att priset påverkar utvecklingen av resandet. Denna fråga diskuteras i Kollektivtrafiknämnden men det är viktigt att föra fram till regionfullmäktige att resenärernas betalningsvilja och priselasticiteten påverkar resandeutvecklingen och goda resmöjligheter negativt.”

Egon Frid (V)

Share

Bzzt.se, en ny eldriven taxi i Göteborg!

7 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »


image

Denna ”Taxi” förevisades på Kollektivtrafiknämnden, på Lindholmen Science Park, i torsdags. Den är helt eldriven vilket är bra, men hur trafiksäker är den med tanke på den relativt tunga trafiken med bussar och spårvagnar som finns i stadstrafiken i Göteborg? Dock verkar företagets planer med hur man vill driva företaget vara värda en resa på prov! Jag passade på att säga till Kollektivtrafiknämnden att vi borde framföra till Västtrafik att de upphör med reklamen för Uber och gör reklam för Bzzt.se istället.

Share

ElectriCity, elbussen på linje 55 i Göteborg

7 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageSer fram emot att få åka elbuss även i Vara! Vore väl något att köra 15-minuterstrafik mellan Resecentrum och Vårdcentralen, Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Vara Badhus!

ElecriCity är Volvobussar och elhybrider som går mellan Johanneberg och Lindholmen och laddas vid de båda Science Parks. Vill ni prova linjen så hittar ni den vid hållplatserna A och B mellan Gustav Adolfs torg och Nordstan i Göteborg.

 

 

Share