Till minne av mor 19280518-20150617.

30 juni, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Till minne av morimage

Till minne av dig mor
En dikt med verser elva
Vi tagit farväl, liten och stor
Vi får nu klara oss själva

På dig vi nu på tänker
I denna fina trakt
När sommaren grönska skänker
Och står i vacker prakt

När vi har setts
Har vi varit en stor skara
Det är bra tillfällen som getts
För oss med rötterna från Vara

Vi får alla plats i denna stuga
Ska vi ses hemma blir platsen trång
I Skarstad har delning fått duga
Vilket du ordnat utan buller och bång

Du har på oss alla tänkt
Stora som små
En tanke du oss ofta skänkt
Det varit mycket att upp i stå

Du är farmor och mormor
För många barnbarn
Bördan du ej visat vara stor
När du stickat och vävt av garn

Du har av Sven vår far
Fått levererat många skämt
Ni har i över sextio varit ett par
Du klarade av dem jämt

Du har fått sköta pratet
Ni har i övrigt på arbetet delat
Maten du har alltid fått på fatet
När far korna mjölkat och åkern harvat

När arbetet för dagen hållit opp
Var korsord och melodikryss din passion
Samt konståkarnas vackra hopp
Med Grives originella färgpresentation

Någon du inte ville ha i köket var katta
Du med en fin kick med foten
Snyggt lätta ut henne på trappa
Flera katter på gården tog emoten

Något som vi med mor förknippa
Är Åsens enkla och dubbla guldviva
När du fyller år de plockas med vitsippa
Varma tankar vi dig nu giva

Skriven till mamma och framförd på minnesstunden, efter mammas begravning, i Skarstads bygdegård 20150629.

Share

Replik i GP angående ungdomsrabatten i kollektivtrafiken!

24 juni, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

1317371302Välfärd angår inte bara samhällets resurssvaga. Det borde Miljöpartiet känna till, skriver Egon Frid och Helen Engholm (V) i Göteborgsposten.

Replik

Kollektivtrafiken, 19/6, 13/6

Ulrika Frick (MP) och Daniel Andersson (FP) i skriver den 19 juni om att låta andra ungdomar finansiera studentrabatter i kollektivtrafiken. Det är beklagligt att Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen faller i den borgerliga fällan att välfärden är något som bara angår de resurssvaga. Vi menar att det är avgörande för ett modernt samhälle att rabatten för unga i kollektivtrafiken måste gälla alla unga. Det kan inte vara rimligt att ytterligare stigmatisera arbetslösa, fattiga ungdomar genom att de ska ansöka om rabatt i kollektivtrafiken. Var ska gränsen gå? Vilka unga ska kategoriseras som resurssvaga? Ska arbetslösa unga stigmatiseras med en annan biljettfärg så att det tydligt syns att de har rätt till rabatten? Om det nu är enkelhet och ett smidigt biljettsystem som är syftet med förändringen så måste det bli kontraproduktivt att administrera behovsprövade biljetter för den mest utsatta gruppen unga.

För Vänsterpartiet är det orimligt att höja priset i kollektivtrafiken för någon grupp. Det uttalade målet för alla partier i regionfullmäktige är att fler ska resa kollektivt och att hela den förväntade resandeökningen ska ske i kollektivtrafiken. Unga har inte bara störst behov av kollektivtrafik utan är också den grupp som är mest benägna att välja kollektivtrafik före bil. Därför blir det än mer orimligt att höja priset för just dem. Särskilt om skälet till högre biljetter är färre biljettyper. Systemfrågor kan aldrig prioriteras framför biljettpriser.

Vi vet att Miljöpartiet och ordförande i kollektivtrafiknämnden, Ulrika Frick, vill att vi ska resa mer kollektivt. Det måste vara huvudfokus när vi funderar över biljettsystemets utformning. Det är dags för Frick att se de borgerliga partiernas välfärdspolitik för vad den faktisk är. Ett sätt att ytterligare skilja på fattiga och rika. Det är inte ett modernt Västra Götaland.

Egon Frid (V)

ledamot i kollektivtrafiknämnden

Helen Engholm (V)

ersättare i kollektivtrafiknämnden

Share

Budgetdebatt i Vara kommunfullmäktige!

15 juni, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageJag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens majoritetsförslag! Detta gör jag och Vänsterpartiet inte för vi är av nöden tvungna utan för att vi deltar i och tror på den politiska majoriteten i Vara kommun och de ekonomiska ramarna för 2016, 2017 – 2019.

Vänsterpartiet är, som ni vet, med i majoriteten som styr Vara kommun, vi har fått påverka i många frågor men vi vill mycket mer! Det jag och Vänsterpartiet vill slå fäst först av allt är att majoritetens sociala ambitioner fortfarande överstiger moderaternas tilläggsyrkanden för budget 2015! (5 miljoner mer till socialnämnden 2015 och för plan 2016 på 3 miljoner.) Det ser ni nu i ramen för 2016 och 2017 – 2019! Här kommer ni vara så säkra på att vi fortsätter att driva på för en förstärkt god välfärd i kommunen för att täcka de behov som finns såväl inom äldreomsorgen som inom omvårdnad och individ- och familjeomsorgen.
Ett av de områden som vi tycker att Vara kommun kan bli bättre på är en generösare biståndsbedömning för äldre invånare och för personer med särskilda behov! En kommun är aldrig bättre än hur vi ger invånarna i kommunen den sociala trygghet och hur starkt det sociala skyddsnätet är! Jag säger det igen, ni har skrattat åt mig för detta förut, ni får göra det igen! För att Vara kommun ska öka invånarantalet, iväntan på ett hjälpande födelseöverskott, så måste vi ta hand om våra kommunmedborgare på ett generösare sätt! Målet måste vara att alla
invånare i Vara lever ett gott och tryggt liv i kommunen!
Vänsterpartiet vill skapa och bygga en bra välfärd utan privata vinstintressen. Vi tror att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga där vi bor och när vi behöver dem. Det är målet med vår välfärdspolitik!
Dessutom vill vi öka den enskildes inflytande över innehållet vårdens planering!
Men också att de anställdas villkor måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärden och välfärdsjobben är livsviktiga, det ska märkas genom bra resurser till omsorgen av våra äldre och till alla som behöver samhällets stöd!
Våra gemensamma satsningar på välfärden måste också komma skolan till del. Vi vill fortsatt se en decentraliserad skolorganisation i Vara kommun och ser inte att den skolutredning som nu debatteras i Larv, Kvänum, Tråvad och Vara utvecklar skolan i Vara kommun! Vi behöver i det korta perspektivet lösa skollokaler för mellanstadiet i Vara tätort och det görs bäst enligt vad vi tror genom en nybyggnation i anslutning till Parkskolan och Alléskolan.
Vi kommer att behöva lokaler och markområden för Lagmansgymnasiet, AMB, hotell och Vara Konserthus. Markområden som kan komma behöva utvecklas vidare ligger i den delen av Vara som kan behöva tas i anspråk och då tror inte vi på att Torsgårdsskolan ska användas för att lösa Parkskolan och Västra Skolans behov av nya lokaler. Vi behöver satsa på skolan, för elevernas bästa och också för en bra framtidstro i hela kommunen en tro på att vi satsar på en decentraliserad skola och med bra kvalité!
Några slutliga allmänna formuleringar:

Kollektivtrafiken behöver stärkas i kommunen enligt Landsbygdsutredningen som är fastställd av regionfullmäktige och som anger vilken Närtrafik och anropstyrd trafik som bör finnas i kommunen!
Kommunen ska satsa på och underlätta etablering av alternativ energiproduktion som biogas, solenergi och vindkraft. Kommunen ska medverka till att ett tankställe för biogas anläggs i Vara.
Kommunen ska öka sina inköp av lokalt producerade och ekologiska varor.
Kommunen bör fortsätta att bygga lägenheter, men med billigare hyra, i Vara, Kvänum, Levene och Vedum.
 

 

 

 

 

 

Share

Ställ inte unga mot varandra!

13 juni, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

Debattartikel i Göteborgsposten idag:
Den blågröna, moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen ställer svaga grupper mot varandra i sin prispolitik för kollektivtrafiken. I sitt budgetförslag för 2016 inför de en studentrabatt på 25% för alla studenter, oberoende av ålder. Ett förslag som vi förutsätter att Miljöpartiet fått igenom i förhandlingarna med de andra borgarna, till priset av att de går med på privatiseringar av vården. Vi har självklart inget att invända mot studentrabatter. Studenter är en grupp som inte har stark betalningsförmåga och vi vill gärna att fler väljer att resa kollektivt. Men sen kommer baksidan. De blågröna driver igenom rabatten för studenter på bekostnad av alla de unga som inte studerar. För att finansiera studentrabatten väljer de blågröna ta bort prisreduceringen för alla andra ungdomar 20-25 år. Förslaget slår hårt mot en redan hårt utsatt grupp, unga arbetslösa. Under stor beslutsvånda och genom att försöka blanda bort korten har de försökt få oss att stödja det förslaget. Vid tre sammanträden under våren har frågan antingen bordlagts eller återremitterats eftersom de blågröna inte vill stå ensamma i sitt beslut. Men vi har inte för avsikt att gå med på att ta bort rabatten för de unga vuxna. De har ofta en svag förankring på arbetsmarknaden och arbetslösheten i åldersgruppen är hög. De som har jobb har ofta relativt låga inkomster. De har osäkra jobb och ofta tillfälliga anställningar, vikariat eller timanställningar. Många har inte körkort eller tillgång till bil. Det är en åldersgrupp som, kort sagt, är beroende av att även framöver ha tillgång till kollektivtrafik med låga biljettpriser. Förslaget har lagts under täckmantel av ”förenkling”, ”harmonisering” och ”utredning om stöd till särskilt utsatta grupper”, för att man inte vill stå för sitt beslut. De blågröna får nu antingen välja att dra tillbaka sitt förslag eller att stå för sin politik. Som så ofta är det även här en politik för ökade klyftor i samhället.
Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Helen Engholm (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden

Share

Satsa på en decentraliserad tillgänglig psykiatri i Skaraborg!

10 juni, 2015 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageDet krävs en närsjukvårdssatsning inom psykiatrin. Människor med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar har svårare att förflytta sig till vården och myndigheterna. Det krävs alltså ökade resurser till psykiatrin!
Vänsterpartiet vill se ökade satsningar på mobila team, fler öppenpsykiatriska mottagningar och flexibla lösningar som t ex integrerade sluten- och öppenvårdsmottagningar. Överlämningar av patienter från sjukhuset till primärvården måste förbättras där alla parter inklusive patienten och närstående måste involveras i utformningen av den fortsatta vården!

Detta kräver en fortsatt decentralisering av psykiatrin och vården!
Vi vill att HSS får i uppdrag att göra en översyn av hur gränssnittet fungerar mellan sjukhusens öppenvårdspsykiatrin och primärvården! Detta främst för att åtgärda den somatiska ohälsan för psykiskt sjuka människor!

Lösningen är inte då att centralisera psykiatrin till KSS i Skövde inom Skaraborgs Sjukhus!

Utifrån patientperspektivet är en samlad vuxenpsykiatri i Falköping bättre och nödvändigt för att utveckla en decentraliserad psykiatri i Skaraborg! Psykiatrin i Falköping och patienterna är värda investeringar i vården och i ändamålsenliga lokaler.

Det är en viktig fråga för psykiatrin med en sammanhållen akut- och slutenvård, beroendevård, vuxenpsykiatri och äldrepsykiatri i Skaraborg! Dessutom finns sedan några år tillbaka nybyggda lokaler för rättspsykiatrin på sjukhusområdet i Falköping. Under många år har kompetens byggts upp som vi i Vänsterpartiet vill slå vakt om för patientens bästa. Viljan och längtan efter att fortsätta utveckla den psykiatriska slutenvården finns! För det behövs ändamålsenliga lokaler, det behövs mer personal och det är viktigt att psykiatriakuten är belägen ihop med vårdplatserna. Detta är viktigt för att klara rekryteringen av läkare och övrig personal bättre samt visa psykiatrin att investeringsviljan finns även där.

Det skulle vara olyckligt att försämra för psykiatrin och patienterna genom att flytta psykiatriakuten och vuxenpsykiatrin från Falköping till Skövde.

Beslutet i SkaS styrelse och Hälso- och Sjukvårdsnämnden bygger på färre vårdplatser och en beklaglig ytterligare centralisering av sluten- och öppenvårdspsykiatrin i Skaraborg! Detta ser Vänsterpartiet som en mycket olycklig utveckling och som vi också röstade emot i nämnd styrelse och nämnd!

Än en gång bifall till Vänsterpartiets budgetförslag!

Mitt inlägg under budgetdebatten i regionfullmäktige den 9 juni 2015, under sjukvårdsdebatten och psykiatri!

Share