Vänsterpartiet i Västra Götaland presenterar valplattformen inför regionvalet!

20 augusti, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

image2014-08-20
PRESSMEDDELANDE

Vänsterpartiet i Västra Götaland presenterar valplattformen inför regionvalet

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen går till val på temat att ”välfärden inte är till salu”. Valplattformen har förslag om satsningar på fler vårdplatser och på psykiatrin. Därutöver två frågor, som särskilt lyfts fram:

-          Vi vill se en avgiftsfri primärvård, säger Eva Olofsson, Göteborg. Ingen ska behöva avstå från vård för att plånboken är tom. Avgiftsfri primärvård gör vården tillgänglig för alla och är en satsning med tydligt klass- och könsperspektiv.

Vänsterpartiet föreslår avgiftsfria primärvårdsbesök. Patientavgiften för tex läkarbesök är idag 100 kronor. Kostnaden för reformen är beräknad till 250 miljoner kronor, och tanken är att genomföra den under mandatperioden.

Den andra satsningen är att höja lönen till sjuksköterskor till lägst 25.000 kronor i månaden

-          Vi kan inte fortsätta att låta de kvinnodominerade yrkesgrupperna subventionerna vården med för låga löner. Vi måste kunna behålla och rekrytera bra personal, säger Jan Alexandersson, Stenungsund.

Vänsterpartiet föreslår att lönen höjs till lägst 25.000 kronor för sjuksköterskor. Det motsvarar det krav som det sk sjuksköterskeupproret har. Samtidigt ska motsvarande höjning ges även till andra kvinnodominerade grupper i akademikeryrken inom vården. Kostnaden är beräknad till 50 miljoner kronor 2015, varav 40 miljoner avser sjuksköterskor.

Vänsterpartiet har i den koalition som den senaste mandatperioden lett regionen (s+v+mp) fått igenom en satsning på jämställda löner som 2014 ligger 150 miljoner högre än de centrala avtalen, genom höjningar under en treårsperiod. En satsning som haft betydelse för att minska den strukturella lönediskrimineringen.

- Vi satsar nu 50 miljoner kronor att lägga till de 50 miljoner kronor som vi redan budgeterat för i 2015 års budget, säger Egon Frid – För trots att vi gör den här satsningen, så finns det andra grupper att prioritera. Det är tex undersköterskor, specialistsjuksköterskor, samt köks- och städpersonal.

Valplattformen finns i en valstuga när dig i Västra Götaland och på Vänsterpartiet Västra Götalands hemsida här!

Share

En och annan enkät blir det och jag svarar på dem alla! Här ett exempel, Kyrkans Tidning!

19 augusti, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »
Vad heter Du?
Egon Frid
Vilket parti kandiderar Du för
Vänsterpartiet
I vilken eller vilka valkretsar kandiderar Du?
Västra Götalands läns östra
Ska Svenska kyrkan och andra samfund få behålla vigselrätten i framtiden?
Nej, vi bör införa borgerligt civiläktenskap i stället
Bifoga gärna en kommentar.
Vigseln är en kärleksförklaring och en juridisk handling och för detta är civiläktenskapet lämpligast.
Ska Svenska kyrkan fortsätta att vara huvudman för begravningsväsendet i framtiden?
Ja
Utveckla gärna ditt svar
Ja, Svenska kyrkan är bäst lämpad att vara huvudman för detta.
Ska staten fortsätta att hjälpa Svenska kyrkan och andra trossamfund som vill ta in medlemsavgifter (kyrkoavgift)?
Ja
Hur bör kraven vara från staten på de trossamfund som får statsbidrag?
Dagens krav är rimliga
Ska rätten till avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar förändras?
Ja
Utveckla gärna ditt svar
Det är positivt med gåvor men de behöver inte vara avdragsgilla på skatten.
Hur bör den förändras?
Rätten att dra av för gåvor till ideella förningar bör tas bort helt
Bör reglerna för konfessionella friskolor ändras?
Ja
Hur vill du ändra på regelverket?
Konfessionella friskolor bör inte vara tillåtna alls.
Vilken är din uppfattning om den svenska flyktingpolitiken?
Fler asylsökande bör få stanna
Hur ska Sverige hantera de romer som tigger på gatorna i Sverige?
Hjälpa dem att söka jobb här
Bör staten underlätta för ideella organisationer att bedriva vård och omsorg?
Nej
Dina kommentarer
Nej, inte som företag. Ideella organisationer har en stor och viktigt uppgift att vara ett komplement till vården och omsorgen med sociala verksamhet t ex. För detta ska naturligtvis organisationerna få statligt stöd.
Ska Sverige arbeta för att behålla Systembolagets monopol?
Ja
Utveckla gärna ditt svar
Absolut!
Är du medlem i Svenska kyrkan?
Ingen religionstillhörighet
Jag betecknar mig som troende ateist och lever som kulturellt kristen.
Tillhör du Förbundet Humanisterna?
Nej
Share

Valstugan på plats i Vara!

18 augusti, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Lokal valaffisch 2014Idag var det dags för att få vår valstuga på plats på torget i Vara! Vänsterpartiet Varas valstuga är en arbetarbod och komma vara talande för vår lokala valrörelse i Vara. Vänsterpartiet i Vara står stadigast med fötterna på jorden och representerar människorna med störst behov men med minsta plånboken! Valboden är för att förvara vårt materialet i. Vi kommer att möta väljarna på gatan, på torget utanför valboden.
Men vi har en lokal valaffisch som vi är stolta över även om den kanske blev lite retro men det är inte fel det heller! Vi har en arbetsbild i regn i vår valplattform från Jordgubbens dag och här en solig och skön sommarbild på vår lokala valaffisch!
Budskapet bygger på att Vänsterpartiet i Vara är garanter för att Vara kommuns skattepengar används till rätt saker och inte till dyra projekt som Vara Horse Arena till exempel! Ett skrytprojekt i mångmiljonklassen som Vänsterpartiet i Vara var med och stoppa genom vårt överklagande i Kammarrätten.
Nu är det val igen och Vänsterpartiet har varit med i majoriteten som styrt Vara senaste mandatperioden. Vi har fått vara med och påverka och ha inflytande men vi är inte nöjda med det utan vill mycket mer. I morgon presenteras vår lokala valplattform! Valrörelsen i Vara är igång!
Valbod 2014

Share

På dop i Kiel med många nya intryck!

17 augusti, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

ATT00177I helgen så har jag varit på dop i Kiel, Tyskland då mitt barnbarn Frida har döpts i Maria Magdalen kyrka i Kiel. Den församlingskyrka som ligger där Elin bor. Dopet var protestantiskt då Kiel hör till den protestantiska delen av Tyskland.
Familjerna var samlade för att dela denna händelse med Frida och hennes föräldrar. Vi hade en fin dopmiddag på lördagen och sedan var dopet i kyrkan på söndagsförmiddagen.
Vid ingången i kyrkan fick vi en liten flaska med dopvatten. Elin och Frank hade översatt stora delen av dopgudstjänsten så vi kunde följa med i den. I början av gudstjänsten presenterades de tre barnen som skulle döpas genom att prästen sa deras namn och föräldrarna fick ställa sig upp och lyfta upp sin barn i luften. Efter en ganska traditionell gudstjänst var det dags för dopen som avslutning.
Då fick vi alla gå fram och fylla på dopfunten med de vattenflaskor vi fick och samlas kring dopfunten. Prästen döpte barnen i tur och ordning då föräldrarna med fadder och barn stod framme vid dopfunten. Efter dopen skvätte prästen vatten på oss alla från dopvattnet och när allt var klart klappade alla händerna. Klart originellt!
Efteråt fick fadder och föräldrarna ta emot sina dopljus och dopintyg. Dessutom blev det familjefoton vid dopfunten. Frida skötte sig exemplariskt i kyrkan och kvittrade som en undulat mest hela tiden. Det var föräldrarna som var mest nervösa men de klarade sig bra också. En härlig helg med familjen i Kiel!

Share

Debatten om statsbidrag till sanering av mark för bostadsbyggande fortsätter i Lidköpingsnytt.nu!

16 augusti, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Vänsterpartiets Egon Frid skriver i en replik i debatten om saneringen av mark för bostadsbyggande att det vore extra viktigt att Lidköping får stöd för saneringens stora kostnader.Tidigare inlägg i debatt-tråden:
Tidigare artiklar i debatten om saneringen:
http://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/13/vansterpartietstatsbidrag-for-sanering-i-hamnstaden/
Moderater: (V) har fel i sak om saneringen
http://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/15/debatt-jag-blir-angripen-av-moderater-skriver-kjell-hedvall/

Replik till Annika Håkanson och Bertil Jonsson båda (M) angående Hamnstaden:

De kostnader som uppstår för markarbeten i samband med bostadsbyggande påverkar boendekostnaden för bostäderna som kommer att byggas.

Detta samband är extra starkt när Allmännyttan bygger hyresrätter då kommunens kostnader transporteras in i boendekostnaden och hyran för kommande hyresgäster! Därför är det viktigt att kunna avlasta planerad byggnation av hyresrätter de kostnader för t ex saneringen av den förorenade marken där Hamnstaden i Lidköping planeras!

Till sakfrågan om kostnaden för att bebygga Hamnstaden så riskerar nu kostnaden för saneringen att stoppa eller förskjuta nyproduktionen av bostäder i Lidköping. Ett statsbidrag till marksanering av förorenad gammal industrimark, främst av miljöskäl, vore gynnsamt för både kommunernas kostnader och för planerat bostadsbyggande.

Därför finns det inget motsatsförhållande mellan Vänsterpartiets förslag om bidrag till marksanering och möjligheten att bebygga Hamnstaden som Annika Håkanson och Bertil Jonsson vill påskina.

Ett beslut om ett statsbidrag för sanering av industrimark vore önskvärt av den kommande regeringen för ett stöd till bostadsbyggandet och för en insats för miljön! Därför vore det extra viktigt att Lidköpings kommun kan få ett stöd för att sanera den gamla industrimarken i hamnen. Viktigt för kommunens ekonomi och för byggande av hyresrätter till rimligt hyror. Särskilt då besluten i Lidköping är att kommunen ska stå för saneringen av marken!

Att de gamla företagen som förorenat marken oftast kommer för lindrigt undan är bara att beklaga!

Egon Frid (V)

Share