Gröna jobb inom naturvården! Motion till regionfullmäktige!

21 oktober, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Egon FridStärk naturvårdsarbetet och skapa nya arbetstillfällen i regionen genom gröna jobb inom naturvårdsområdet! Regionen behöver ta ett större medansvar för att vårda våra naturreservat och  övriga naturvårdsområden!

I samhälls- och politiska debatten  pratas mycket om de s k gröna jobben! Ett av områdena inom de gröna jobben är naturvård och underhållet av naturreservat och Natura 2000-området till exempel. Totalt i Västra Götalands län finns det cirka 460 naturreservat samt nästan lika många Natura 2000-områden.
Länsstyrelsen (staten) har ett övergripande ansvar för dessa områden och träffar avtal med markägare, kommuner och stiftelser om skötseln av dessa. Till viss del sköter länstyrelsen en del av arbetet, bland annat med inriktning att säkra den biologiska mångfalden.
Det är professionella naturvårdare, stiftelser som Västkuststiftelsen, organisationer och föreningar, då främst naturskyddsföreningar med deras medlemmar som sköter naturvårdsarbetet.
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen finansierar tillkomsten av naturvårdsområdena genom statliga medel och ger anslag till att underhålla områdena till stiftelser och kommuner. I Västra Götalandsregionen sköts detta genom avtal med Västkuststiftelsen och kommunerna via kommunalförbunden. Bidraget till Västkuststiftelsen från regionen betalas ut via Miljönämnden.
Ett problem idag inom naturvården är att det satsas för lite resurser till underhållet av naturreservaten och övriga naturvårdsområden som Natura 2000-områden. Naturvårdsområden växer igen, stängsel går sönder, informationstavlor förfars och tillgängligheten till områdena försvåras genom detta. Föreningar och organisationer som deltar i skötseln säger att det saknas pengar  och ideella krafter för att hålla områdena tillgängliga.
Våra naturreservat och naturvårdsområden är anlagda i syfte att värna och bevara viktiga naturvärden. Samtidigt bör syfte vara att områdena ges möjlighet att vara öppna och tillgängliga för besökare under många år framöver. Därför är det angeläget att stiftelser, kommuner, organisationer och föreningar får resurser att vårda och underhålla våra naturvärda områden! Naturvården är angelägen utifrån värnandet av naturen men också för att det genererar gröna jobb samt möjliggör tillkomsten av nya viktiga arbetstillfällen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta att

Västra Götalandsregion ser över möjligheterna att tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna anslå regionala utvecklingsmedel för att öka vården och underhållet av naturvårdsområden inom Västra Götalandsregionen och genom detta skapa fler och nya gröna jobb i regionen.

Egon Frid (V)
regionfullmäktigeledamot

 

Share

Premiär i Vara kommunfullmäktige!

20 oktober, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Egon Frid Vara kfPå måndagskvällen var det dags för att göra entré i Vara kommunfullmäktige att tillsammans med 44 övriga kommunfullmäktigeledamöter påbörja en ny mandatperiod. Till höger på bilden syns min förebild inom kommunpolitiken i Vara, Carl-Magnus Bengtegård. Som naturligtvis som jag representerar V. Dessutom bra stöd ifrån Ulla Bengtegård som ersättare och Åsa Bengtegård som åhörare!
Det är spännande att komma till en ny parlamentarisk församling och se och lära hur man jobbar där. Har lovat Christina att inte komma och säga – så här gjorde vi i Skövde! Nej, istället lugnt och fint smälta in i miljön och driva lite hjärtefrågor och ta en och en annan debatt för alla vänsterväljare i Vara kommun!

 

Tack Åsa Bengtegård för fotot!

Share

Så ska alkoholreklam i tv stoppas efter IOGT-NTO:s anmälan!

16 oktober, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

IOGT-NTO_Anna_maj13-47-600x443Alkoholreklam i tv är förbjuden i den svenska lagstiftningen, men då många kanaler sänder från Storbritannien har det förbudet inte fungerat i praktiken. 2011 anmälde IOGT-NTO de berörda programbolagen till Myndigheten för radio och tv och idag skriver Dagens media att myndigheten tillsammans med Konsumentverket ska kontakta EU-kommissionen för att få kunna gå vidare och förbjuda alkoholreklamen i alla svenska tv-kanaler, oavsett var de sänds ifrån.

— Det här är en fantastisk seger. Vi har kämpat hårt och länge med den här frågan så nu hoppas vi på ett klartecken från EU-kommissionen så att svensk lag faktiskt börjar gälla för alla, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

Det ursprungliga pressmeddelandet från 2011: http://iogt.se/pressmeddelanden/iogt-nto-anmaler-32-for-alkoholreklam/

Debattartikel i Svenska dagbladet om IOGT-NTO:s anmälan av alkoholreklam i tv: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-anmaler-vi-alkoholreklamen_5983555.svd

Share

Dags igen för service Coop!

15 oktober, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Betala-med-kortet3”Skriver här en vädjan till Er på Coop och på Eran kundtjänst/kundservice för MedMera Kort om behovet att komma fram. Dags att 0771 171717 servas med fler personal så det går att nå Er och få hjälp med ärenden. Nu uppmanas man att ringa igen och om man råkar hamna i telefonkön så tar det oacceptabelt lång tid att komma fram! Dags för service igen Coop!”
Detta blev en hel del diskussion om och stöd för när jag skrev detta i vredesmod över att inte kommit fram till Coops kundservice på över en vecka. Fick svar från Coop på Facebook att det var ett tekniskt fel som hänt under dagen men se det gick jag inte på!
Sedan så kan det finnas en annan förklaring varför det är ansträngt hos kundtjänst hos Coop. Jo Copp håller på med att byta ut sina MedMera-kort till Coop-kort och byter från Visa till MasterCard. Om kortet bara byts ut så kostar det fortfarande 95 kr per år men om man nytecknar det nya kortet så blir årsavgiften 0 kr. Men då måste alla ringa och säga upp sitt gamla kort! Det är nog anledningen till att det är tryck på telefonerna! Oavsett så behöver det vara mer personal som servar i telefonerna! Så det är dags för service igen Coop!

Ps! Sedan så skulle jag bra gärna vilja veta om det stämmer detta med årsavgifterna på korten!

Share

Tillbaka i regionfullmäktigesalen i Vänersborg!

14 oktober, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageIdag är jag tillbaka i regionfullmäktigesalen i Vänersborg och då för första gången som ordinarie ledamot. Jag har tidigare varit ersättare i regionfullmäktige i 8 år och då för 8 år sedan. Nu börjar en ny era som ledamot och företrädare tillsammans med Inger Lilja för Vänsterpartiets väljare och medlemmar i Skaraborg. Idag har vi en utbildnings- och introduktionsdag för det kommande politiska arbetet i regionfullmäktige. Vi har vårt första ordinarie sammanträde på tisdag den 21 oktober.
Det är  en stor ära att representera drygt 10.000 invånare i Sveriges näst största parlamentet. Samtidigt ett oerhört stort ansvar som vilar på ens axlar att vårda förtroendeuppdraget och leva upp till mångas förväntningar. Samtidigt och naturligtvis att tillsammans med mina kamrater i Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp se till att ha ett tydligt och starkt oppositionsarbete för en region för alla. Vara!

Share