Kooperation gör skillnad! Tre dagar hos kooperationen.

27 april, 2009 av Egon Frid Lämna en kommentar »

Jag har haft kontakt med SPN en tid som ny riksdagsledamot 2006 och var bland annat med på SPN:s studieresa till Norrbotten sommaren 2007. Som riksdagsledamot från Skaraborg som jordbruksbygd och mycket småföretagarverksamhet känns det angeläget att hålla sig uppdaterad kring företagarfrågorna.
Jag hade en ambition att bli medlem i SPN och vill genomföra ett kvalificerat företagsbesök. Jag såg då att Kooperativa Institutet är ett företag som tar emot studiebesök för så kallat kvalificerat företagsbesök.
Nu tänkte jag att det var intressant att göra ett nedslag och studiebesök hos Kooperativa Institutet för att uppdatera mig om hur det kooperativa företagsklimatet är i Sverige idag. Min önskan var att under våren 2009 planera in och genomföra dessa tre studiedagar. Jag fick genast bra kontakt med Håkan Bystedt på Kooperativa Institutet och vi planerade tillsammans ett program som täcker in kooperationens företag och verksamheter. För att göra detta möjligt för mitt uppdrag i riksdagen så blev det tre fredagar under våren.


Jag jobbade inom konsumentkooperationen som butiksbiträde, köttmästare, butikschef och avdelningschef mellan 1979 – 1995, en kort tid i Stockholm och i övrigt inom Konsum Skaraborg. 1992 utbildade jag mig till socionom och mellan 1996-2006 jobbade jag som enhetschef inom kommunal socialtjänst.
Något som jag ville få belyst, utöver hur det kooperativa klimatet i Sverige är idag, är att jag under min aktiva tid som butikschef inom Konsum intresserade mig för mellanchefens situation och hur det jobbas med ledarrekrytering, ledarutbildning inom kooperationen idag.
En tredje tråd var kooperationens roll för de lokala kooperativa rörelserna i landet, spännvidden mellan en stark centralistisk affärskooperation och grunden för kooperationens ursprung och bäring i den lokala kooperativa samverkan, bygemenskap med mera.
Studiebesöken började fredagen 20 februari med att jag träffade Håkan Bystedt och han gav mig en överblick över kooperationens verksamheter. Vi träffade KFO, Kooperationens Förhandlingsorganisation i deras KFO:s lokaler på Österlånggatan, med fantastisk utsikt mot Stockholms ström. KFO mötte jag senast som arbetsgivarorganisation när jag var butikschef och de stöttade mig i arbetsgivarrollen. KFO planerar att flytta till ett nytt samverkanshus med Arbetsgivaralliansen vid Klara kyrka och lämna fina lokaler och fin utsikt. KFO är också arbetsgivarorganisation för Vänsterpartiets personal. I samma lokaler mötte vi Coompanion Sverige som är organisationen för kooperativa utvecklingen i Sverige. Coompanion stöttar all form av kooperativ företagande i landet. Dagens tredje och sista besök skedde hos Sektor 3 som är den nya samlande tankesmedjan för det civila samhället och den idédebatt som pågår för kooperativ utveckling och företagande i landet.
Fredagen den 20 mars träffades vi igen och besökte KF, Kooperativa Förbundet på Stadsgården. Efter en kort introduktion besökte vi KF Bibliotek med museum och arkiv. Detta var särskilt intressant för mig då jag fick ta del av många fina gamla förpackningar, reklamaffischer och böcker om KF:s historia. Tänk bara alla fina blåvita förpackningar som jag fortfarande är bland det finaste som tagits fram. Efter denna fina exposé träffade vi förbundsdirektör Leif Linde med medarbetare på KF. Detta var en högtidsstund för mig att få prata detaljhandelskooperation med ledningen för KF och jämföra dagens detaljhandel med mina egna erfarenheter från mitt tidigare arbete inom konsumentkooperation. Intrycket är att kooperationens svåra och värsta år är över och KF och Coop-bolagen är på grön kvist ekonomiskt och miljömässigt.
Medlemsföreningarna som konsumentorganisationer har en del övrigt att önska och borde kunna nyrekrytera medvetna konsumenter som vill utveckla medlemsdemokratin och konsumentmakten. En 100-årig del av konsumentkooperationen Kvinnogillet upphörde nyligen i samband med sitt 100-årsjubileum.
Tredje och sista studiebesöksdagen började hos Kooperation Utan Gränser i LRF-Huset i Stadshagen. Där fick jag träffa Lennart Hjalmarsson som var rektor på Vår Gård i Saltsjöbaden när jag gick min ledarutbildning inom kooperationen på 80-talet. Lennart Hjalmarsson är idag chef på Kooperation Utan Gränser och Vi-Skogen. Här fick jag en inblick i internationella kooperationen och verksamheterna Kooperatinen Utan Gränser, Internationella Kooperativa Alliansen och Vi-Skogen. Mycket av detta internationella arbete sker genom den omfattande insamlingsverksamhet som sker i medlemsföretagen genom pantknappen på pantautomaterna i butikerna och den öresavrundning som sker vid medlemmarnas köp i butikerna. Tillsammans med Sidas del så är det många viktiga utvecklingsprojekt som sker runt om i fyra områden i världen. Bland annat i Centralamerika, Södra Afrika och två områden i Asien. Ryssland har Kooperationen Utan Gränser nyligen lämnat då de bedöms att klara sig på egen hand. Att få en aktuell information om den goda utvecklingen inom Vi-Skogen gladde mig verkligen som en regelbunden givare till Vi-Skogen.
Studiebesöket avslutades hos Skoopi som också finns på Österlånggatan i Gamla stan. Skoopi är de sociala arbetskooperativens intresseorganisation. Deras verksamhet har viktiga och dubbla syften, dels ge brukare möjlighet till arbete i kooperativ form och dessutom ge dem möjlighet att utvecklas som personer och få en viktig delaktighet i en förening och i samhället. Skoopis verksamhetsidé är än mer viktig i dessa tider då de som står längst från arbetsmarknaden än en gång trängs tillbaka.
Det har varit tre fantastiska dagar hos kooperationen i alla dess former och jag vill tacka alla jag fick möjlighet att träffa och särskilt Håkan Bystedt på Koopi som gjort det fina och intressanta programmet och organiserade studiebesöken. Han följde mig hela tiden och vi han med många fördjupade diskussioner om kooperationen, arbetarrörelsen och dagsaktuella politiska frågor så väl ut kooperationens horisont som företagande i allmänhet.

Share
Annonser

Kommentera